View_VanBanHanhChinh

Tìm văn bản quy phạm pháp luật

Số, ký hiệuTrích yếuNgày hiệu lựcCơ quan ban hànhNgười kýTải về
06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở 01/03/2021 Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa 1. 06-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
107/2020/QH14 Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 01/01/2021 Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 1. 107.signed.pdf
26/2019/TT-BTNMT Thông tư Quy định về thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản 18/12/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 26-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
10/2020/TT-BTNMT Quy định về báo cáo tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen 16/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà 1. 10-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
09/2020/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh 03/11/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 09-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
08/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn 26/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành 1. 08-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
Thông tư 07/2020/TT-BTNMT Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước 21/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân 1. 07-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
05/2020/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ 20/10/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên 1. 05-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
20/2020/QĐ-TTg Quyết định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương 15/09/2020 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 1. QD_Ma cac tinh thanh.pdf
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN Văn bản hợp nhất số 05/VBHN, Nghị định Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 07/08/2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân 1. 05-vbhn-btnmt_Signed.pdf
12345678910...

Content Editor ‭[5]‬