Liên hệ

Bộ tài nguyên và môi trường

Xổ số lô tôĐịa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội

Điện thoại: (0243) 7956868 - Fax: (0243) 8359221

Xổ số lô tôEmail: portal@monre.gov.vn Email nhận tin, bài: banbientap@monre.gov.vn

Xổ số lô tôWebsite: kevswain.com